اول خبر | خبر امروز

سه کشتي‌گير ايران تست دوپينگ دادند

زمان دریافت خبر :

در پايان رقابت‌هاي جام جهاني کشتي آزاد در کرمانشاه و با قهرماني ايران در اين جام اتحاديه جهاني کشتي از سه کشتي‌گير ايران تست دوپينگ به عمل آورد.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3868

دیگران چه می خوانند