اول خبر | خبر امروز

منوريل قم معلق ميان زمين و آسمان

زمان دریافت خبر :

 منوريل قم معلق ميان زمين و آسمان
قم - منوريل يکي از مهمترين پروژه‌هاي اجرا شده در قم طي سال‌هاي اخير است که پايان اين پروژه پر هزينه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند