منوریل قم معلق میان زمین و آسمان

زمان دریافت خبر :

 منوریل قم معلق میان زمین و آسمان
قم - منوریل یکی از مهمترین پروژه‌های اجرا شده در قم طی سال‌های اخیر است که پایان این پروژه پر هزینه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.