لزوم حفظ خط مسکو-آستانه

زمان دریافت خبر :

لزوم حفظ خط مسکو-آستانه
«فاروق لوغ اوغلو» با تشریح دلایل علل همگرایی آمریکا، ترکیه و عربستان در تحولات سوریه خواستار حفظ خط مسکو-آستانه برای حل بحران در سوریه شد.

اخبار داغ