اول خبر | خبر امروز

وزير دفاع آلمان به آمريکا هشدار داد

زمان دریافت خبر :

وزير دفاع آلمان به آمريکا هشدار داد
وزير دفاع آلمان در سخنان آغازين خود در کنفرانس امنيتي مونيخ نسبت به تک روي آمريکا هشدار داد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6221

دیگران چه می خوانند