برای درمان کمردرد اول به سراغ دارو نروید! درمان با استراحت و فیزیوتراپی

زمان دریافت خبر :
دستورالعمل جدید توصیه می‌کند افراد دچار کمردرد پیش از روی آوردن به دارو، ابتدا گزینه‌های عاری از دارو، از کمپرس گرم ساده گرفته تا فیزیوتراپی را امتحان کنند.