اول خبر | خبر امروز

صادرات سه نوع واکسن از ايران به مکزيک نوسازي روابط سياسي

زمان دریافت خبر :
وزير بهداشت، گفت: توسعه همکاري هاي دو جانبه در حوزه دانش و فناوري پزشکي، صادرات سه نوع واکسن به مکزيک و نوسازي روابط سياسي و تجاري مهمترين دستاوردهاي سفر به مکزيک بود.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4315

دیگران چه می خوانند