اول خبر | خبر امروز

صادرات سه نوع واکسن از ايران به مکزيک نوسازي روابط سياسي

زمان دریافت خبر :
وزير بهداشت، گفت: توسعه همکاري هاي دو جانبه در حوزه دانش و فناوري پزشکي، صادرات سه نوع واکسن به مکزيک و نوسازي روابط سياسي و تجاري مهمترين دستاوردهاي سفر به مکزيک بود.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 143

دیگران چه می خوانند