اول خبر | خبر امروز

تاسيس ?? انجمن دانشجويي مغز و شناخت در کشور

زمان دریافت خبر :
رئيس انجمن علوم اعصاب، از تاسيس ?? انجمن دانشجويي مغز و شناخت در دانشگاه هاي کشور با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، در هفته آتي خبر داد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6218

دیگران چه می خوانند