اول خبر | خبر امروز

مغزتان را سالانه چکاپ کنيد

زمان دریافت خبر :
دبير ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به مردم توصيه کرد همانطور که به آزمايش هاي سلامت ديگر اعضاي بدن خود توجه مي کنيد، سالانه مغز خود را نيز چکاپ کنند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4040

دیگران چه می خوانند