مغزتان را سالانه چکاپ کنید

زمان دریافت خبر :
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به مردم توصیه کرد همانطور که به آزمایش های سلامت دیگر اعضای بدن خود توجه می کنید، سالانه مغز خود را نیز چکاپ کنند.

امروز پنج شنبه، 5 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2247

دیگران چه می خوانند

اخبار داغ