اول خبر | خبر امروز

آشفتگي‌هاي ذهني يک نويسنده

زمان دریافت خبر :
«براي ادبيات متأسفم که اخيرا اخبار خيلي جذاب شده‌اند. دردآور است که پس از صرف وقت زياد و کلي بالا و پايين کردن سايت «گاردين» براي خواندن مطالبي درباره ترس از «ترامپ» و کارهاي بدي که انجام مي‌دهد، هيچ چيز دستگير آدم نمي‌شود.»

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4088

دیگران چه می خوانند