اول خبر | خبر امروز

پيروزي مقابل آمريکا شيريني خاصي دارد

زمان دریافت خبر :
کشتي‌گير ملي پوش کشورمان پيروزي مقابل تيم آمريکا را يک پيروزي شيرين عنوان و از کرمانشاهيان براي تشويق‌هايشان و هموار کردن مسير قهرماني تقدير کرد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4285

دیگران چه می خوانند