ریاضیات جدید شیوه‌ی انتشار آشفتگی‌ها از طریق فضا-زمان را توضیح داد

زمان دریافت خبر :
جهان پیرامون متشکل از یک پیوستار فضا-زمان است؛یک بافت فضا-زمان که با اشیا بسیار بزرگی مثل ستاره‌ها و سیاهچاله‌ها تراشیده شده و البته شیوه‌ی حرکت ماده را هم تعیین می‌کند. به لطف نظریه‌ی امواج گرانشی انیشتین می‌دانیم که آشفتگی‌ها از طریق فضا و زمان منتشر ‌می‌شوند. اما آن چه کمتر شناخته شده این مساله است: […]