همایش کونک فوتوآ کاران در شهروایقان +تصاویر

زمان دریافت خبر :

شبستر خبر - shabestarnews.ir

به گزارش شبستر نیوز همایش کونک فوتوآکاران در سالن ورزشی شهدای شهروایقان  به مناسبت گرامی داشت ۲۹ بهمن سالروز قیام مردم تبریز برگزارشد. انتشار تصاویر وگزارش تصویری فقط وفقط به خاطرورزشکاران، استاد محمدراد خسته نباشید عکس ازحمید صدر

خبر همایش کونک فوتوآ کاران در شهروایقان +تصاویر در پایگاه اطلاع‌رسانی شبستر خبر پدیدار شد.