اول خبر | خبر امروز

جسد خواري در بيمارستان!

زمان دریافت خبر :
«موش ها جسدي را در بيمارستان خوردند» به بهانه انتشار اين خبر، عليرضا پاکدل کارتون زير را در خط خطي منتشر کرد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4033

دیگران چه می خوانند