اول خبر | خبر امروز

راه‌حل جديد براي عابران موبايل باز پشت چراغ‌قرمز عکس

زمان دریافت خبر :
برخي از مردم دنيا با فناوري سر جنگ ندارند، حتي اگر ظاهراً به ضررشان باشد، چراکه با پذيرش آن راه‌حل مناسب براي حل مشکل پيدا مي‌کنند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند