اول خبر | خبر امروز

يزداني ضربه فني شد ايرادي ندارد اما سرماخوردگي بهانه خوبي براي شکست او نيست!

زمان دریافت خبر :
حسن يزداني شکست خورده‌ است ايرادي ندارد،ضربه فني شده است مشکلي نيست اما آوردن بهانه‌هاي ابتدايي براي توجيه آن صورت خوشي ندارد.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3917

دیگران چه می خوانند