اول خبر | خبر امروز

شکست الاهلي در حضور منتظري

زمان دریافت خبر :
الاهلي در شبي که جباري غائب بود اما منتظري در ترکيب اصلي قرار داشت برابر مهمان خود السيليه تن به شکست داد.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3869

دیگران چه می خوانند