اول خبر | خبر امروز

شکست الاهلي در حضور منتظري

زمان دریافت خبر :
الاهلي در شبي که جباري غائب بود اما منتظري در ترکيب اصلي قرار داشت برابر مهمان خود السيليه تن به شکست داد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4092

دیگران چه می خوانند