واکنش لژیونر ایرانی لیگ آمریکا به دستور ترامپ

زمان دریافت خبر :
بازیکن ایرانی شاغل در لیگ آمریکا به تصمیم ترامپ مبنی بر عدم سفر اتباع هفت کشور مسلمان به این کشور واکنش نشان داد.

اخبار داغ