اول خبر | خبر امروز

واکنش لژيونر ايراني ليگ آمريکا به دستور ترامپ

زمان دریافت خبر :
بازيکن ايراني شاغل در ليگ آمريکا به تصميم ترامپ مبني بر عدم سفر اتباع هفت کشور مسلمان به اين کشور واکنش نشان داد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4040

دیگران چه می خوانند