اول خبر | خبر امروز

هشدار وزير دفاع آلمان درباره تکروي هاي آمريکا در عرصه سياست خارجي

زمان دریافت خبر :
وزير دفاع آلمان در سخناني در افتتاحيه کنفرانس امنيتي مونيخ درباره تکروي در عرصه سياست خارجي به آمريکا هشدار داده و همچنين تاکيد کرد که بايد مراقب باشيم مبارزه با تروريسم به جبهه اي عليه اسلام و مسلمانان تبديل نشود.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4086

دیگران چه می خوانند