تمجید نشریه مادریدی از همکاری طارمی و رضائیان

زمان دریافت خبر :
وب سایت نشریه آ.اس اسپانیا با قرار دادن وئدیوی پنالتی دیروز رامین رضاییان و گل مهدی طارمی، این همکاری را بهتر از مسی و سوارز توصیف کرد.​​​​​​​

امروز چهارشنبه، 4 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 253

دیگران چه می خوانند