اول خبر | خبر امروز

تمجيد نشريه مادريدي از همکاري طارمي و رضائيان

زمان دریافت خبر :
وب سايت نشريه آ.اس اسپانيا با قرار دادن وئديوي پنالتي ديروز رامين رضاييان و گل مهدي طارمي، اين همکاري را بهتر از مسي و سوارز توصيف کرد.???????

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4287

دیگران چه می خوانند