اول خبر | خبر امروز

کاهش اختيارات بانک مرکزي در تنظيم بازار ارز سيف گوش به فرمان شريعتمداري شد

زمان دریافت خبر :
بر اساس تصميماتي که دولت يازدهم در يک هفته‌هاي اخير اتخاذ کرده، اختيارات قانوني بانک مرکزي در تنظيم بازار ارز، محدود شده و محمد شريعتمداري، معاون اجرايي دولت، رئيس کارگروه مديريت بازار ارز شده است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4076

دیگران چه می خوانند