کاهش اختیارات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز سیف گوش به فرمان شریعتمداری شد

زمان دریافت خبر :
بر اساس تصمیماتی که دولت یازدهم در یک هفته‌های اخیر اتخاذ کرده، اختیارات قانونی بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، محدود شده و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت، رئیس کارگروه مدیریت بازار ارز شده است.

اخبار داغ