اول خبر | خبر امروز

ارائه طرح اعمال تحريم عليه ايرلاين‌ها و هواپيماهاي تجاري ايران

زمان دریافت خبر :
سناتورهاي آمريکايي با ارائه طرحي تحت عنوان «آسمانهاي عاري از ترور» به دنبال اعمال تحريم عليه بخش هواپيماهاي تجاري ايران هستند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند