مهدی خزعلی با دستور مقام قضائی آزاد شد

زمان دریافت خبر :
وکیل مدافع مهدی خزعلی از آزادی موکلش خبر داد.