اول خبر | خبر امروز

مهدي خزعلي با دستور مقام قضائي آزاد شد

زمان دریافت خبر :
وکيل مدافع مهدي خزعلي از آزادي موکلش خبر داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند