ریزش آوار در استان بوشهر جان یک نفر را گرفت

زمان دریافت خبر :
مدیرکل بحران استان بوشهر گفت: متاسفانه بر اثر ریزش آوار آغل گوسفندان در روستای شاه پسرمرد دشتستان خانمی ۳۸ ساله جان خود را از دست داد.