اول خبر | خبر امروز

تبريک ششمين قهرماني تيم ملي کشتي آزاد تقدير از ميزباني کرمانشاه

زمان دریافت خبر :
در بخشي از پيام وزير خارجه آمده است: جا دارد از ميهمانوازي مردم شريف ايران بويژه هموطنان خونگرم کرمانشاهي بابت ميزباني شايسته اين مسابقه جهاني تقدير و تشکر نمايم.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3868

دیگران چه می خوانند