اول خبر | خبر امروز

ملت ايران با افراد خائن و خودفروخته آشتي نمي‌کند

زمان دریافت خبر :
اراک- جانشين فرمانده دانشگاه افسري امام حسين(ع) گفت: ملت ايران در راهپيمايي ??بهمن امسال نشان دادند متحد و منسجم هستند و با افراد خائن به کشور و خودفروخته آشتي نخواهند کرد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4106

دیگران چه می خوانند