ملت ایران با افراد خائن و خودفروخته آشتی نمی‌کند

زمان دریافت خبر :
اراک- جانشین فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) گفت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال نشان دادند متحد و منسجم هستند و با افراد خائن به کشور و خودفروخته آشتی نخواهند کرد.

اخبار داغ