اول خبر | خبر امروز

عکس تخت جمشيد روي آب

زمان دریافت خبر :
بارش باران در استان فارس ضمن ايجاد خساراتي در برخي روستاهاي اين استان، تصاوير زيبايي مانند اين تصوير از تخت جمشيد را نيز به نمايش گذاشته است.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3912

دیگران چه می خوانند