اول خبر | خبر امروز

کُشتي نشان ورزش ايران در دنيا است فدراسيون کشتي الگوي ساير فدراسيون ها شود

زمان دریافت خبر :
نايب رييس فراکسيون ورزش مجلس، با بيان اينکه کشتي برند و نشان ورزش ايران در دنيا است،گفت:رويکرد فدراسيون کشتي اصالت بخشيدن و اعتماد به مربيان ايراني بوده و با اتکاء بر تجربيات اين مربيان قهرماني تيم ملي کشتي ايران رقم خورد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند