کُشتی نشان ورزش ایران در دنیا است فدراسیون کشتی الگوی سایر فدراسیون ها شود

زمان دریافت خبر :
نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس، با بیان اینکه کشتی برند و نشان ورزش ایران در دنیا است،گفت:رویکرد فدراسیون کشتی اصالت بخشیدن و اعتماد به مربیان ایرانی بوده و با اتکاء بر تجربیات این مربیان قهرمانی تیم ملی کشتی ایران رقم خورد.