کشتی گیران ایرانی در دیار بیستون فعل خواستن را صرف کردند بازی های مهم بین المللی در سایر استان ها نیز برگزار شود

زمان دریافت خبر :
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس،گفت:باید از تجربه موفق کرمانشاه در برگزاری مسابقات کشتی در سایر استان ها استفاده و بازی های مهم بین المللی در سایر استان ها نیز برگزار شود.

امروز پنج شنبه، 5 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2245

دیگران چه می خوانند

اخبار داغ