اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

کشتي گيران ايراني در ديار بيستون فعل خواستن را صرف کردند بازي هاي مهم بين المللي در ساير استان ها نيز برگزار شود

زمان دریافت خبر :
سخنگوي فراکسيون ورزش مجلس،گفت:بايد از تجربه موفق کرمانشاه در برگزاري مسابقات کشتي در ساير استان ها استفاده و بازي هاي مهم بين المللي در ساير استان ها نيز برگزار شود.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6215

دیگران چه می خوانند