اول خبر | خبر امروز

سوء استفاده جنسي از کودکان در کليساي کاتوليک فيليپين

زمان دریافت خبر :
ايملدا، دختر فيليپيني 15 ساله به الجزيره گفت که کشيشِ روستايشان او را مورد آزار خشن جنسي قرار داد. اين در حالي است که تعقيب قضايي کشيش هاي متهم به سوء استفاده جنسي در بزرگ ترين جامعه مسيحي در شرق آسيا امري بسيار نادر است.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3886

دیگران چه می خوانند