اول خبر | خبر امروز

US troops in Syria to add fuel to fire in region: Iran’s Zarif

زمان دریافت خبر :
The Iranian foreign minister says dispatching US ground troops to Syria will fan the flames of extremism in the Middle East.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند