سایه سنگین رکود مسکن عاملی برای ورشکستگی صنایع وابسته رکود در ۵۰ صنعت وابسته به ساختمان

زمان دریافت خبر :
بسیاری از صنایع وابسته به بخش مسکن نیز در این سالها به مانند ساخت و ساز خواب زمستانی طولانی را پشت سر می گذارند و حالا حالا نیز امیدی برای بیدار شدن و دیدن شکوفه های بهاری ندارند.

امروز چهارشنبه، 4 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 262

دیگران چه می خوانند