اول خبر | خبر امروز

سايه سنگين رکود مسکن عاملي براي ورشکستگي صنايع وابسته رکود در ?? صنعت وابسته به ساختمان

زمان دریافت خبر :
بسياري از صنايع وابسته به بخش مسکن نيز در اين سالها به مانند ساخت و ساز خواب زمستاني طولاني را پشت سر مي گذارند و حالا حالا نيز اميدي براي بيدار شدن و ديدن شکوفه هاي بهاري ندارند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4068

دیگران چه می خوانند