دلایل قطعی برق در اهواز تشریح شد حادثه ای بی نظیر درصنعت برق دنیا

زمان دریافت خبر :
اهواز ـ وقایع هشت بهمن در اهواز و قطعی برق توسط مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشریح شد.

اخبار داغ