اول خبر | خبر امروز

دلايل قطعي برق در اهواز تشريح شد حادثه اي بي نظير درصنعت برق دنيا

زمان دریافت خبر :
اهواز ـ وقايع هشت بهمن در اهواز و قطعي برق توسط مدير روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق اهواز تشريح شد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4033

دیگران چه می خوانند