در بدنه دولت، دوتابعیتی نداریم دوتابعیتی ها استخدام نمی شوند

زمان دریافت خبر :
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بدنه دولت، دو تابعیتی نداریم، گفت: دوتابعیتی ها، در دولت اجازه استخدام ندارند.

امروز چهارشنبه، 4 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 252

دیگران چه می خوانند