اول خبر | خبر امروز

در بدنه دولت، دوتابعيتي نداريم دوتابعيتي ها استخدام نمي شوند

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينکه در بدنه دولت، دو تابعيتي نداريم، گفت: دوتابعيتي ها، در دولت اجازه استخدام ندارند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4099

دیگران چه می خوانند