دستور ویژه جهانگیری برای رسیدگی به سیل زدگان

زمان دریافت خبر :
معاون اول رییس جمهور آخرین وضعیت حوادث ناشی از سیل و میزان خسارات وارده شده در استانهای فارس و بوشهر را پیگیری کرد.

اخبار داغ