اول خبر | خبر امروز

Se celebran en Ir?n eventos para recaudar fondos para caridad

زمان دریافت خبر :
Con la aproximaci?n del D?a de la Caridad, en Ir?n se celebran diferentes eventos p?blicos a fin de recaudar fondos para enfermedades como el c?ncer.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 559

دیگران چه می خوانند