اول خبر | خبر امروز

‘Poder?o militar iran? y no pacto nuclear evit? guerra con Ir?n’

زمان دریافت خبر :
Es el gran poder?o militar iran? y no el acuerdo nuclear con el Grupo 5+1 lo que ha evitado una guerra con Ir?n, asegura un alto clérigo persa.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند