روی خط خبر

مدیر عامل سامسونگ بازداشت شد

زمان دریافت خبر :
±»Àº Ç¥Á¤À¸·Î »ý°¢¿¡ Àá±ä ÀÌÀç¿ë
      (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) Ȳ±¤¸ð ±âÀÚ = ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎȸÀåÀÌ 6ÀÏ ¿ÀÀü ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° '¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎÀÇ ÃÖ¼ø½Ç µî ¹Î°£Àο¡ ÀÇÇÑ ±¹Á¤³ó´Ü ÀÇȤ »ç°Ç Áø»ó ±Ô¸íÀ» À§ÇÑ ±¹Á¤Á¶»ç Ưº°À§¿øȸ'¿¡¼­ ÁõÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®ÇØ Àü°æ·Ã°úÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ ´äº¯ÇÑ µÚ »ý°¢¿¡ Àá°Ü ÀÖ´Ù. 2016.12.6 
    hkmpooh@yna.co.kr/2016-12-06 14:05:47/دیتا لینک-بعد از کشمکش‌های فراوان میان قانون‌منداران کره‌ای و تیم وکلای سامسونگ، سرانجام دادگاه منطقه‌ی مرکزی سئول حکم بازداشت آقای لی جای-یونگ (Lee Jae-yong) به عنوان مدیر عامل این غول کره‌ای را صادر کرد. او تاثیرگذارترین فرد در جایگاه‌ تصمیم‌گیری برای کمپانی سامسونگ محسوب می‌شود و حالا باید دید با این اتفاق مهم، چه تبعاتی برای این مجموعه‌ی بزرگ به وجود خواهد آمد.

اخبار داغ