اول خبر | خبر امروز

مدير عامل سامسونگ بازداشت شد

زمان دریافت خبر :
±»A? C¥?¤A¸·I »?°¢?? A?±? A?Aç?ë
      (¼­?ï=?¬C?´?½?) E²±¤¸? ±âA? = A?Aç?ë »ï¼?AüA? ?IE¸A?A? 6AI ?AAü ±¹E¸??¼­ ?­¸° '¹?±UC? ?¤?IAC ??¼?½C µî ¹I°£AI?? ACC? ±¹?¤³?´U ACE¤ »ç°C ??»? ±O¸?A» A§C? ±¹?¤?¶»ç ?¯?°A§??E¸'??¼­ ??AIA¸·I ?â¼®C? Aü°?·?°?AC °ü°è?? ´ëC? ´??¯C? µ? »?°¢?? A?°U A?´U. 2016.12.6 
    hkmpooh@yna.co.kr/2016-12-06 14:05:47/ديتا لينک-بعد از کشمکش‌هاي فراوان ميان قانون‌منداران کره‌اي و تيم وکلاي سامسونگ، سرانجام دادگاه منطقه‌ي مرکزي سئول حکم بازداشت آقاي لي جاي-يونگ (Lee Jae-yong) به عنوان مدير عامل اين غول کره‌اي را صادر کرد. او تاثيرگذارترين فرد در جايگاه‌ تصميم‌گيري براي کمپاني سامسونگ محسوب مي‌شود و حالا بايد ديد با اين اتفاق مهم، چه تبعاتي براي اين مجموعه‌ي بزرگ به وجود خواهد آمد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4084

دیگران چه می خوانند