قهرمانی قاسمی در رقابت های دوومیدانی استانبول

زمان دریافت خبر :
ساعت 24- در رقابت های دوومیدانی استانبول ترکیه دونده ایران قهرمانی 60 متر شد.