با این هفت تفکر مثبت به آسانی آرامش را مهمان زندگی خود کنید!

زمان دریافت خبر :
آرامش در زندگی

جمله زیبایی از شهید چمران نقل شده است که می گوید: ((من ممکن است نتوانم این تاریکی را از بین ببرم؛ ولی با همین روشنایی کوچک؛ فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان میدهم و کسی که به دنبال نور است؛ این نور هر چند کوچک باشد؛ در قلب او بزرگ خواهد بود))

نوشته با این هفت تفکر مثبت به آسانی آرامش را مهمان زندگی خود کنید! اولین بار در نت نوشت پدیدار شد.

امروز پنج شنبه، 5 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2257

دیگران چه می خوانند

اخبار داغ