سیل بوشهر قربانی گرفت

زمان دریافت خبر :
گزارش از وضعیت سیل بوشهر و افزایش شدت باران های منطقه انجام شد ، این سیل متاسفانه قربانی هم داشت.

امروز پنج شنبه، 5 اسفند 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2256

دیگران چه می خوانند

اخبار داغ