اول خبر | خبر امروز

سيل بوشهر قرباني گرفت

زمان دریافت خبر :
گزارش از وضعيت سيل بوشهر و افزايش شدت باران هاي منطقه انجام شد ، اين سيل متاسفانه قرباني هم داشت.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3917

دیگران چه می خوانند