اول خبر | خبر امروز

بهمن در خلخال، 300 راس گوسفند را تلف کرد

زمان دریافت خبر :
بر اثر سقوط بهمن در روستاي مورستان شهرستان خلخال يک نفر از اهالي اين روستا مصدوم و 300 راس از گوسفندان روستاييان نيز در زير آوار برف سقوط بهمن تلف شدند

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند