اول خبر | خبر امروز

رکورد آدم ربايي دريايي شکسته شد!

زمان دریافت خبر :
سراسر جهان از جمله خليج گينه و شمال شرقي آسيا در سال 2016، افزايش چشم گيري در ميزان حوادث آدم ربايي از سوي دزدان دريايي تجربه کرده اند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند