فیلم تظاهرات مسالمت آمیز طرفداران مقتدا صدر در بغداد

زمان دریافت خبر :
بین الملل: طرفداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق امروز در میدان التحریر در پایتخت این کشور تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردند.