اول خبر | خبر امروز

فيلم تظاهرات مسالمت آميز طرفداران مقتدا صدر در بغداد

زمان دریافت خبر :
بين الملل: طرفداران مقتدا صدر رهبر جريان صدر عراق امروز در ميدان التحرير در پايتخت اين کشور تظاهرات مسالمت آميز برگزار کردند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند