نمایشگاه بین المللی خودرو تهران

زمان دریافت خبر :
نمایشگاه بین المللی خودرو تهران نمایشگاه خودرو تهران روز سه شنبه در مجموعه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.