مسابقات ملی سلام کاپ

زمان دریافت خبر :
ششمین دوره مسابقات ملی سلام کاپ با حضور بیش از 2200 دانش‌آموز در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار شد.