اول خبر | خبر امروز

فقر و حاشيه نشيني در بندر چابهار تصاوير

زمان دریافت خبر :
فقر و حاشيه نشيني در بندر چابهار تصاوير وجود حاشيه نشينان در اطراف شهر چابهار از لحاظ اجتماعي، فرهنگي ، آموزشي اقتصادي و رفاهي موجب مشکلات فراواني براي مردم شده است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4040

دیگران چه می خوانند