اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

فقر و حاشيه نشيني در بندر چابهار تصاوير

زمان دریافت خبر :
فقر و حاشيه نشيني در بندر چابهار تصاوير وجود حاشيه نشينان در اطراف شهر چابهار از لحاظ اجتماعي، فرهنگي ، آموزشي اقتصادي و رفاهي موجب مشکلات فراواني براي مردم شده است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6215

دیگران چه می خوانند