فقر و حاشیه نشینی در بندر چابهار تصاویر

زمان دریافت خبر :
فقر و حاشیه نشینی در بندر چابهار تصاویر وجود حاشیه نشینان در اطراف شهر چابهار از لحاظ اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی اقتصادی و رفاهی موجب مشکلات فراوانی برای مردم شده است.

اخبار داغ