اول خبر | خبر امروز

مذاکره با مقامات عربستاني براي برقراري حج

زمان دریافت خبر :
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حج امسال را مورد توجه قرار داد و گفت: وزير حج عربستان از ايران براي حج امسال دعوت کرده‌ است و سياست کلي نظام نيز در اين زمينه برقراري حج است البته 7 شرط را مدنظر قرار داده‌ايم.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2386

دیگران چه می خوانند