اول خبر | خبر امروز

امضاي دو سند همکاري در زمينه گسترش همکاري‌هاي هسته‌اي بين ايران و روسيه

زمان دریافت خبر :
ايران و روسيه دو سند همکاري در زمينه گسترش همکاري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي امضا کردند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1390

دیگران چه می خوانند