اول خبر | خبر امروز

آشنايي با فوايد مصرف عناب در بارداري

زمان دریافت خبر :
فوايد خوردن عناب در بارداري شامل جلوگيري از تهوع، استفراغ و تسکين درد‌هاي شکمي است. در طب اسلامي مصرف عناب در بارداري در ماه دوم توصيه شده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 553

دیگران چه می خوانند