اول خبر | خبر امروز

مشکلات زنان در يائسگي، قرص هورموني بخوريم؟

زمان دریافت خبر :
برخي عوارض يائسگي همچون گر گرفتگي ها، تعريق ها و شب نخوابي ها باعث کاهش کيفيت زندگي زنان مي شود.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 155

دیگران چه می خوانند