اول خبر | خبر امروز

مشکلات زنان در يائسگي، قرص هورموني بخوريم؟

زمان دریافت خبر :
برخي عوارض يائسگي همچون گر گرفتگي ها، تعريق ها و شب نخوابي ها باعث کاهش کيفيت زندگي زنان مي شود.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4719

دیگران چه می خوانند